Meerdonkopzijneigen

www.meerdonkopzijneigen.be                                                       1900 - 1978

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie heeft nog oude foto's over Meerdonk, uit de periode 1900-1978. Wie herkend nog personen op foto's die nog niet benoemd zijn? Alvast bedankt!   noeldecock22@hotmail.com

 

"Je kan een jongen wel uit zijn dorp halen, maar je haalt het dorp nooit uit de jongen".

 

De site is volledig vernieuwd. Alles staat nu per onderwerp. 

 

© 2011 - 2018 meerdonkopzijneigen.be

 

Nieuw in 2018: in rode kleur aangeduid hieronder.    

                                               

Inhoud

Beroepen 1: wijmenplekkers, brouwerij, vroedvrouw, blokmaker, landbouw, melkventer, mais kuisen, mestkar. 

Beroepen 2:  landbouw, vervoer, ijsdragers, melken.

Beroepen 3: vervoer, veldwachters.

Beroepen 4: imkers.

Prentkaarten 1900: Dorpstraat, Kerk, Plezantstraat, Smisstraat, Schoolstraat.

Kerkelijke leven 1 en 2: Meerdonkse geestelijken.

Kerkelijke leven 3: jubelfeest, kerkkoor, misdienaars, processie, drie-koningen zingen. 

Kerkelijke leven 4: kapellen, kerkraad, suisse, onderpastoor Jozef Van de Berghe.

Heilige missies: herrinneringprentjes en foto's.

Inhuldiging pastoors: Maurice De Wulf, Jozef Janssens, René Van Laere, Leo Vercruyssen.

Leo Vercruyssen.

Pastoor Gieliet.

Prentkaarten gebouwen 1900: hospice, gemeentehuis, pastorij.

Maalderij Rosseel 1 en 2 en 3

Dorpsfiguren 1: R. Van Duyse, Lewie en Sylvie, A. Luyckx, Peer De Smee, G. Bogaert, J; Van de Merlen, Albert De Bock.

Dorpsfiguren 2: Albert Biddelo, Miel de herder.

Dorpsfiguren 3: Victor Ivens, Kamiel Schroeyers, Robert Vermeiren. 

Dorpsfiguren 4: Alfons Verelst, Roger Van den Branden. 

W.O.I 1: melkerij hospice, toneelvoorstelling, noodgeld, soldaten, dodendraad.

W.O.I 2: soldaten, gedenkenis gesneuvelden, vrede-stoet 1918, doodsprentje.

Dorpsleven 1: grootste gezin Meerdonk, kermis-woensdag, versierd huis, burgerbescherming, Amedé Meersman.

Dorpsleven 2: rommelmarkt parochiekring, papieromhaling Oost-priesterhulp, winnaars wedstrijd, duivenkampioenen. 

Dorpsleven 3: inhuldiging parochiekring, doop reus Janus, frietkot Janusfeesten, postkantoor, postbedienden.

Dorpsleven 4: drie-koningen zingen. 

W.O.II 1: veerdienst, Winterhulp.

W.O.II 2: Meerdonkse gesneuvelden, begrafenis.

W.O.II 3: Vrede-stoet.

W.O.II 4: nieuwe klok kerktoren.

W.O.II 5: rantsoeneringszegels.

11 novemberviering.

Meisjesschool 1 en 2 en 3: school en klasfoto's.

Jongensschool 1 en 2 en 3: school en klasfoto's.

Oude prentkaarten 1950 -1960.

Café 1: 'De Veehandel', 'De Autobus', 'De Kapel' .

Café 2: Kermisbal in 'Astoria', Café 'De Toekomst', en Café 'De Autobus'.

Burgemeester 1: Leo Boodts, Alois Pauwels, Jules 't Jampens.

Burgemeester 2: Emiel Van Hoylandt, René Smet, Jozef Vonck.

Oude dorpsfoto's

Verenigingen 1: KAV

Verenigingen 2: Meisjeschiro, de kwelende vogeltjes, schuttersmaatschappij De Moedige.

Muziekmaatschappij Sint-Cecilia.

Straatzichten 1978.

Hoeven: De riethoeve.

300 jaar Meerdonk: foto's stoet, boek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------