1912-2.jpg
img-00064large-2.jpg

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Alfons Verelst werd geboren te Meerdonk op 12 januari 1859. Hij heeft in Meerdonk sporen nagelaten en wel in vorm van gedichtjes en rijmen, die op een stukje papier of in het geheugen bewaard bleven. Zijn moeder stierf toen hij 27 was en zijn vader hertrouwde op latere leeftijd. Zijn vruchtbaarste periode, waarin ook zijn beste gedichten werden geschreven, was voor en gedurende de oorlog 14-18. Fonske moet een vroom, wat eigenaardig ventje zijn geweest zijn. Hij bleef heel zijn leven jonkman en is 86 jaar geworden. Bijna heel zijn leven heeft hij doorgebracht in de wijk Turfbanken, in de nabijheid van de molen. Jaren lang ging Fonske ook met de kerkschaal rond en zijn hele leven ijverde hij voor de bedevaarten en de boekjes van Sint-Jozef. Op  huwelijksfeesten trok hij af met een gedichtje en een liedje. Blijkbaar hield hij van eenvoudige dingen. Hij sliep vooral in het hooi. Sedert 1939 was Fonske terecht gekomen in het hospice te Meerdonk. Zijn eenzame wandelingen geeft hij niet op. Zijn oude thuis op Turfbanken, waar zijn gevoelig gemoed zich nimmer kon van vervreemden, was vaak het doel van zijn tocht en zo gebeurde het op 29 november 1945, dat hij bij valavond door opkomende nevel verrast werd. Helaas, de weg die hij van kindsbeen kende was hem vreemd geworden en hij sloeg de verkeerde richting in...en een paar dagen later werd het lijk van de arme drenkeling door een visser ontdekt. Dat er voor Fonske en zijn werk veel belangstelling en waardering bestond, blijkt uit een brochure over hem geschreven na zijn dood. 

Foto genomen in 1912 bij zijn vriend-volksdichter Van Strijdonck in Grauw  (NL). v.l.n.r. : Van Strijdonck, de Erembodegemse werkman-dichter Van Maele en Alfons Verelst.                                                                              

__________________________________________________________________________________________________________________________