MEERDONK 1921

111-DeBrouwerArthurhuwtVanRoyenMaria02-04-1921-1.JPG
110-HuwelijkDeBrouwerArthur-VanRoyenMaria02-04-1921.JPG

    Huwelijk van De Brouwer Arthur met Van Royen Maria.

In 1962 ervaarden enkele Meerdonkense soldaten dat zij iets misten in vergelijking met sommige kamergenoten. Want die ontvingen een soldatenblaadje met informatie en plaatselijk nieuws, het parochieblad, een nieuwjaarsgeschenk, een pakje in de week van de soldaat. Dat Meerdonk hiervoor geen aandacht had, mocht niet zijn, aldus onze soldaten in 1962. Zij besloten dat zij na hun legerdienst ook iets gingen doen voor de Meerdonkse soldaat. Zij staken de koppen bij elkaar en Milac-Meerdonk was geboren. Ja dan reeds met soldatenblaadje "De Piot". Stichter en voorzitter Hector Van den Branden was samen met André Merckx de personen die Milac-Meerdonk starten.

Bij het tienjarig bestaan in 1973 had men aalmoezenier F. Willems uitgenodigd die voor een bomvolle zaal "de soep van den troep" bracht.

In de loop der jaren mocht Milac-Meerdonk Arnaut De Bock, Emiel Burm, Antoine Ruys, Peter Colleman, Paul Moorthamers en Noël De Cock als bestuursleden verwelkomen. En natuurlijk onze huistekenaar Abdon Van Bogaert. Naar het stripverhaal "Den Floeren" werd om de 2 maanden naar uitgekeken.

In 1994 werd de dienstplicht onder minister Leo Delcroix opgeschort en werden er geen dienstplichtigen meer opgeroepen. Daardoor hield Milac-Meerdonk na 30 jaar op  te bestaan. De laatste Milacmannen waren Freddy Smet en Benny Laureys.

/assets/img/placeholder-select.nl-NL.svg