MEERDONK 1925

# 1925:in augustus beslist men dat het hospice en armbureel veranderd in de 'Commissie van Openbare Onderstand'.

___________________________________________________________________________________________________________________________