1963.jpg
1850.jpg

__________________________________________________________________________________________________________________________

PhotoScan-34.jpg
121-1963geboortevanreusJanus.jpg

Het jaarlijks zomerfeest zal voortaan 'Janusfeesten' worden genoemd, want er werden 2 reuzen gedoopt. De geboorteakte van de reuzen is bewaard gebleven:

"Ten jare 1963, de twee en twintigste der maand juli ten 22 ure; wij, René Smet, burgemeester, ambtenaar van de burgelijke stand der gemeente Meerdonk, hebben opgenomen in de burgelijke stand onzer gemeente: JANUS, zoon van de Heren  Merckx Marcel en Vermeiren Robert en van Mevrouwen Van Remoortere-Boey Johanna en De Bock-Geerts Pharailde, in bijzijn van de meters en peters enerzijds Mevrouwen en Juffrouw Goeman Vereecken Yvonne en Godelieve Weemaes en anderzijds de heren Frans Albert Van Remoortere en Désiré Meersman, in bijzijn der getuigen de heren Jozef Burm en Theofiel De Wit....

__________________________________________________________________________________________________________________________

school-5.jpg

 

 

  

Schooljaar 1963-1964 met onderwijzer Robert Vermeiren, v.l.n.r.

zittend: Eric De Keyzer, Roger Cappaert en Nestor van De Voorde.

2de rij: Noël De Cock, Willy Theunis, Willy Thomaes, Peter Colleman, Harry Laureys en Werner Vernimmen.

3de rij: Richard Van Vlierberghe, Cappaert, X, Wilfried Geerts, X, X, en Ernest Smet.

4de rij: Wilfried Vermeulen, Lucien Jacobs, Antoine Ruys, Etienne Velghe, Edmondt Megroedt, Jozef Verbraecken, René Vermeiren en Robert Vermeiren.

5de rij: Eric Bogaert, André Vereecken, Theunis, Joris De Bock, André Van Steirteghem en Julien Van Cleemput.

__________________________________________________________________________________________________________________________

ward.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduard Van Puyvelde was jarenlang veldwachter in Meerdonk.

PhotoScan-32.jpg

__________________________________________________________________________________________________________________________

996.jpg
997.jpg

              Inhuldiging van pastoor René Van Laere op zondag 23 juni. Hij was pastoor van Meerdonk van 1962 tot 1972.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Soldatenblad "De Piot"

In 1962 ervaarden enkele Meerdonkense soldaten dat zij iets misten in vergelijking met sommige kamergenoten. Want die ontvingen een soldatenblaadje met informatie en plaatselijk nieuws, het parochieblad, een nieuwjaarsgeschenk, een pakje in de week van de soldaat. Dat Meerdonk hiervoor geen aandacht had, mocht niet zijn, aldus onze soldaten in 1962. Zij besloten dat zij na hun legerdienst ook iets gingen doen voor de Meerdonkse soldaat. Zij staken de koppen bij elkaar en Milac-Meerdonk was geboren. Ja dan reeds met soldatenblaadje "De Piot". Stichter en voorzitter Hector Van den Branden was samen met André Merckx de personen die Milac-Meerdonk starten.

Bij het tienjarig bestaan in 1973 had men aalmoezenier F. Willems uitgenodigd die voor een bomvolle zaal "de soep van den troep" bracht.

In de loop der jaren mocht Milac-Meerdonk Arnaut De Bock, Emiel Burm, Antoine Ruys, Peter Colleman, Paul Moorthamers en Noël De Cock als bestuursleden verwelkomen. En natuurlijk onze huistekenaar Abdon Van Bogaert. Naar het stripverhaal "Den Floeren" werd om de 2 maanden naar uitgekeken.

In 1994 werd de dienstplicht onder minister Leo Delcroix opgeschort en werden er geen dienstplichtigen meer opgeroepen. Daardoor hield Milac-Meerdonk na 30 jaar op  te bestaan. De laatste Milacmannen waren Freddy Smet en Benny Laureys.

piot.jpg

__________________________________________________________________________________________________________________________

PhotoScan-44.jpg

Spelen op straat? Ja dat konden wij zonder noemenswaardig gevaar. Een auto was een zeldzaamheid, paard en kar, ja dat gebeurde meer. Het café in de buurt werd nog bevoorraad met zo'n lange platte brouwerswagen waar onderaan biervaten hingen te bengelen in kettingen. 

Wekelijks kwam ook een ijswagen voor de ijsbevoorrading: dikke latten ijs van ongeveer een meter lang. We waren er als de kippen bij als de ijsman bij een klant binnen was om een ijsafvalletje te bemachtigen, om op te likken.

De petroliumkar kon je ruiken van op afstand maar ze was heel typisch in die tijd omdat er nog veel mensen olielampjes brandden. Een platte kar met daarop een tankje van vijfhonderd liter misschien, achteraan een afdakkastje met twee deurtjes, met daarin een paar kranen. Verder lagen er flesjes en trechters voor de bediening.

Soms kwam er ook een leurder met wit zand en niet voor bouwdoeleinden, neen hoor. Veel grootmoeders strooiden wit zand op de vloer, zo maar ter verfraaiing.

En last but not least: de visleurders van Kieldrecht. Maar die waren meestal met de fiets. 

Adelin Vercruyssen ( De Kluize)   www.dekluize.be 

__________________________________________________________________________________________________________________________