1979.jpg
7879.jpg

__________________________________________________________________________________________________________________________

iu.jpg

Robert Vermeiren werd op 23 maart 1924 te Meerdonk geboren. Hij werd in 1943 in de Bisschoppelijke normaalschool van Sint-Niklaas gediplomeerd.

Te Meerdonk werd hij in 1948 als onderwijzer benoemd zodat hij meer dan 30 jaar voor de plaatselijke jeugd stond. Vanaf 1965 was hij ook directeur. Hij had veel aandacht voor de natuur. Hij had een grote collectie opgezette vogels. Eigen werk waarvan de kinderen op school konden genieten.
Sedert 1945 was hij ook leider van het kerkkoor. In die 34 jaar werkte hij aanvankelijk samen met koster Roete en dertig jaar met koster Albert De Bock. Vroeger deed hij het op het hoogzaal met gregoriaans en polyfonie. Later schakelde hij over naar de nederlandse taal.
In de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia was hij secretaris en spelend lid. Secretaris was hij vanaf 1967. Op alle aktiviteiten was hij aanwezig, ook op moeilijke momenten. Spelend lid was hij sedert 35 jaar.
Ook op het gebied van sport was hij een bekend figuur. Reeds tijdens de oorlog was hij er bij toen Meerdonk speelde in de vlaamse voetbalbond. Na 1944, toen de ploeg was ontbonden, speelde Robert  jaren lang bij De Klinge. In 1967 kwam hij in het bestuur van het pas gestichte White Star Meerdonk. Van dat ogenblik af betekende voetbal een wekelijkse ontspanning door als bestuurslid mee te gaan naar alle wedstrijden. Vooral de jeugd werd door hem goed gevolgd.
Sedert de stichting was hij lid van de Corneliusvereniging, die te Meerdonk instaat voor de parochiale werken. Het waren ook zijn handen die ieder jaar meehielpen om op de bekende Janusfeesten de tent en de kraampjes recht te zetten. Bij de feesten van driehonderd jaar Meerdonk was Robert de bouwer van het decor van verscheidene wagens uit de stoet.
Hij overleed op 16 oktober 1979. De uitvaart werd door een achthonderd mensen bijgewoond. 

__________________________________________________________________________________________________________________________

1943_klasfoton1-3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Robert Vermeiren is nr. 23  

__________________________________________________________________________________________________________________________

img-00251large.jpg
img-00241large.jpg
Eind van de jaren dertig begon Cesar Coenen een bierhandel te Meerdonk. Zijn ronde deed hij toen met een stootkar. Eind van de jaren veertig schafte hij zijn eerste auto aan. Hij stopte de bedrijvigheid in 1979. Foto rechts: Elvire voor hun café rechtover de kerk.

__________________________________________________________________________________________________________________________

112-veldwachterRobertSmet-1.jpg
111-2.jpg
PhotoScan-30.jpg

Robert Smet was de laatste veldwachter van het zelfstandig Meerdonk. Hij werd geboren te Stekene op 6 juni 1924. Hij overleed te Meerdonk op 22 februari 1979.

__________________________________________________________________________________________________________________________