1983.jpg
8283-1-1.jpg

__________________________________________________________________________________________________________________________

450.jpg
I3-VRIJEKLEUTERSCHOOL-1983-1984.jpg

Schooljaar 1983-1984, v.l.n.r. : Maria Vernimmen, Lutgard Weemaes, X, X, X, x, X, Christiane Kessels, X. 

Schooljaar1983-1984, v.l.n.r. :

__________________________________________________________________________________________________________________________

De Duitsers zijn in Meerdonk aangekomen op 12 mei 1940. Ik blijf dit goed onthouden want op die dag is mijn dochter Juliette geboren. Vele personen die normaal op het doopsel aanwezig moesten zijn, waren gemobiliseerd of konden Meerdonk niet bereiken.

Er was na de eerste wereldoorlog een gedenkteken opgericht voor de gesneuvelden. Een leeuw hield met zijn kluwen een adelaar vast (adelaar is symbool van de Duitsers). De Duitsers lieten onmiddelijk de adelaar wegbeitelen.

In de oorlog was het ook ten strengste verboden via de radio te luisteren naar de Engelse post. Daar zouden we misschien een ander geluid horen dan al die Duitse propaganda die zij uitzonden.

Naarmate de oorlog langer duurde, werd alles schaarser en werden door de gemeente zegels verdeeld voor levensmiddelen, kledij, schoeisel en rook-artikelen. Maar hoe langer de oorlog duurde, hoe minder de zegeltjes waard waren. Voor hetzelfde product moest je steeds meer zegels betalen.

 Prudent Weemaes (De Kluize)  www.dekluize.be  

PhotoScan-49.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoor Leo Vercruyssen stelt zijn dichtbundel 'De binnenkant der dingen' voor.

__________________________________________________________________________________________________________________________