1987.jpg
87-1.jpg

__________________________________________________________________________________________________________________________

Kamiel Schroeyers werd geboren te Kallo op 1 februari 1918, later kwam het gezin wonen in de Schoolstraat te Meerdonk. Kamiel was daar zelden te vinden. Hoe dat kwam? Er was altijd wel een vergadering of repetitie. Hij was voorzitter, secretaris of pennningmeester van een flink aantal verenigingen. Slechts de oud-strijders en de duivenmelkers hebben hem nooit in hun rangen mogen begroeten. Zo'n mensen maakten zich in een klein dorp onmisbaar. Hoe was het zover gekomen? Kamiels moeder heeft tot in het begin van de zestiger jaren een herberg uitgebaat. En van herbergiers en hun familie wordt natuurlijk één en ander verwacht. Kamiel is ook nooit getrouwd , en had volop tijd om zich voor het verenigingsleven in te zetten.
Als we de ter ziele gegane supportersclub "De Zwaluw", de biljartclub "kijkers zijn zwijgers" en de spaarmaatschappij "de opbeuring" buiten beschouwing laten, vonden we nog 7 verenigingen op zijn actief. Zo was Kamiel sinds jaar en dag een gewaardeerd klarinetspeler in de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia. Geen herhaling, geen uitstap of hij was van de partij.
Sinds in 1967 de voetbalclub White Star Meerdonk werd opgericht  moest iedere betalende toeschouwer aanschuiven voor Kamiels loket om een toegangskaartje te kopen.
De boogschuttersvereniging "De Moedigen" vond eveneens een actief lid in Kamiel. In beide schutterslokalen had men trouwens ook een spaarmaatschappij, en natuurlijk kon Kamiel ook daar niet ontbreken.
Toen men voor de jonge motorcrosser Dirk Vereecken een supportersclub oprichtte zocht men naar mensen die ervaring hadden in het leiden van verenigingen. En uiteraard kwam men alweer terecht bij Kamiel.
Maar Kamiel was ook de onvervangbare souffleur voor de plaatselijke toneelkring "er kan nog eentje bij". Al in de vroegere toneelbond Sint-Kornelius die in 1949 werdt ontbonden, had hij als teksthulp gefungeerd. Toen in 1970 een aantal jonge mensen "er kan nog eentje bij" oprichtten kwamen ze als vanzelf bij Kamiel terecht om hem te helpen. Zijn ervaring en inzet waren in die eerste moeilijke jaren zeer belangrijk voor het gezelschap. Een probleem was er: de keuze voor de opvoeringsdagen, want vond maar eens een zaterdag dat Kamiel geen teerfeest had. Dat was een van de kleine voordelen  die Kamiel van zijn vele werk genoot. En er was nog een ander: er was geen café in Meerdonk of Kamiel was er thuis.
Kamiel overleed in Meerdonk op 9 september 1987.
 

__________________________________________________________________________________________________________________________

img-00086large-1.jpg
PhotoScan-51-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 augustus werd Leo Vercruyssen 65 jaar. Zijn broers en enkele vrienden hebben voor deze gelegenheid een vriendenboek samengesteld.

De Koninklijke fanfare Sint-Cecilia viert zijn 125-jarig bestaan. 

__________________________________________________________________________________________________________________________

700-2.jpg
img-00025large-1.jpg

Schooljaar 1987-1988, v.l.n.r. : zittend : Maria Vernimmen, X, X, X.       Staand: X,  Christianne Kessels, X, X.

Petroleumverkoper Adolf Luyckx werd geboren te Meerdonk op 21 maart 1902. Meer dan 35 jaar reed hij met zijn petroleumkar langs de wegen van het Waasland. Hij overleed op 8 augustus 1987. 

__________________________________________________________________________________________________________________________

291-VerstraetenHonorschepenvanleefmilieu01.JPG
290-VerstraetenHonorgeinterviewddoorWalterCapiau.JPG

Honoré Verstraeten als schepen van leefmillieu.

        Walter Capiau intervieuwt Honoré Verstraeten. 

__________________________________________________________________________________________________________________________