Beroepen 4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imker Xaverius Blanckhaert, imker Honoré Verstraeten, tekst over Meerdonkse imkers.

  

 

 

 

Imker Xaverius Blanckhaert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imker Honoré Verstaeten.

In het archief van Meerdonk is er een zeer uniek en waardevol boek uit 1740. Mooi handgeschreven en de omslag van mooi perkament. Meerdonk moet in die tijd een echt "honingdorp" geweest zijn. Tientallen imkers waren verenigd in een bloeiende confrerie: "Confrerie vanden heyligen Ambrosius" (patroon van de imkers). Met strenge voorschriften (conditiën) en de straffen en boetes verbonden bij het niet nakomen ervan.

Men spreekt over "biemannen" en het jaarlijks verpachten van "biestaeken". Sommige jaren werden er meer dan 50 "bievaeten" verpacht. Een speciaal verkozen knecht of bezorger moest er op toezien dat de bievaeten goed onderhouden werden. Deze bezorger moest dan verslag uitbrengen aan "den hooftman ofte gecosen regeerder".

Het boek geeft per jaar het aantal leden en de namen van de pachters. De inkomsten van de opbrengst van de honing, de uitgaven voor de teer-dagen (periode van 3 dagen!) en de "zielmisse over d'overledene broeders ende susters binnen de capelle van Meirdonck".

Let er op dat er toen nog geen sprake was van een kerk op Meerdonk. Het gehucht Meerdonk behoorde immers toen nog bij de parochie van Vrasene.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------