Café 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Café 'De Veehandel', Café 'De Kapel'.

Eind van de jaren dertig vorige eeuw begon Cesar Coenen een bierhandel in Meerdonk. Zijn ronde deed hij met een stootkar. Eind aan de jaren veertig schafte hij zijn eerste auto aan. Hij stopte de bedrijvigheid in 1979.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 1978 sloot in de Meerdonkse dorpskern café de Veehandel. Na 24 jaar hielden Werner Coenen, beter gekend als "de kleine Coen" en zijn vrouw Maria er mee op. En na de kleine Coen, sloot ook de grote Coen en zijn vrouw Elvire , 2 jaar later, hun herberg. Dat amper 2 jaar na Maria, ook haar schoonzuster Elvire ermee ophoudt is vooral een zware slag voor het verenigings-leven. Eigenlijk zei men in Meerdonk nooit "de autobus". Men zei veeleer "bij Elvire", "bij brouwer Coen", of nog "bij Mathille-kens". De ouders van Elvire, Jozef Geerts en zijn vrouw Mathilde, hebben eerst in de Schoolstraat een herberg uitgebaat: "De Gouden Leeuw" heette dat café.

In 1934 verhuisde het gezin naar de Plezanstraat, recht tegenover de kerk. Van dat moment vermeldt het uithangbord daar "De autobus", omdat de familie Geerts in die tijd actief was in het vervoer van autobussen. In 1944 huwde Elvire Geerts met Cesaer Coenen. Cesaer was ook bierhandelaar. Vandaar "den brouwer Coen".

Elvire had één van de eerste telefoonaansluitingen van het dorp. De pastoor zei nog: "als Elvire sluit, dan is de helft van mijn kerk gesloten". Voor tientallen was het een vaste gewoonte, onmiddellijk na de hoogmis de straat over te steken om bij Elvire een kaartje te gaan leggen. Elk groepje had zijn vast tafeltje en daar bleef men bieden, sigaren roken en exports drinken tot in de vroege namiddag.

Sommige onder de oudste klanten hebben 46 jaar lang, toen Elvire pas veertien was, elke zondag trouw hun post bezet. Er waren ook handelsreizigers en de pendelaars die op het middaguur hun boterhammen in de gezellige warmte van De Autobus kwamen verorberen. Want Elvire haar café was altijd open. "Weinige keren heb ik tegelijkertijd met Cesaer kunnen eten", zegt zij, "want gewoonlijk bediende de één klanten, terwijl de ander aan tafel zat".

Veel verenigingen hebben in de loop der jaren in De Autobus hun clublokaal gehad. In de oorlogsjaren ontstond er Meerdonks eerste voetbalclub. De spelers trokken hun uitrusting aan in het café en gingen dan naar het terrein in de Dijkstraat. In 1967 zorgden Oscar Megroedt en Albert Coenen, zoon van Cesaer en Elvire, voor de oprichting van White Star. Tot op heden was hun lokaal bij Elvire.

Een tijdlang heeft ook de bloeiende biljartclub "Kijkers zijn Zwijgers" er zijn thuis gevonden. Vanouds is "De Autobus" ook een duivenlokaal en cafébaas Cesaer was zelf een bekende duivenmelker. Na begrafenissen was het bij Elvire vaak koffietafel. De jeugd van Meer-donk leerde bij Elvire kaarten en biljarten.

Het is definitief gedaan en Elvire zegt dat ze er blij om is. Ze heeft het al die jaren graag gedaan, maar het werd soms toch teveel. Op kermisdagen waren er natuurlijk de beide zonen en schoondochters die graag een handje toestaken. Dat deden ze ook de laatste keer. Het leek of half Meerdonk nog een laatste pintje wilde komen drinken. Bloemen waren er ook, vanwege de voetbalclub en de toneelkring.

De toneelvereniging "Er kan nog eentje bij" had er ook zijn lokaal. De ouden van dagen vergaderden er soms.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 1918 begonnen de ouders van Cyriel De Bock café "De Kapel". Daarnaast hadden ze nog heel wat werk op de aanpalende boerderij. In 1952 nam Joske met haar man Cyriel De Bock de café over van zijn vader. Cyriel heeft de boerderij blijven doen tot hij in 1966 de boerderij definitief moest opgeven na een ongeval. Joske had de handen vol in de café waar heel wat maatschappijen hun "lokaal" hadden: (1924) duiven-maatschappij, (1926) muziek, (1962) toneel, boerenbond, NSB (oud-strijders), en een eigen spaarkas (geen zorgen voor morgen). Vooral de duivenmaatschappij brengt wel wat werk mee: Cyriel nam dan ook reeds vanaf zijn 12e jaar de taak van "regelaar" op zich.

Ook zijn er heel wat jubilea gevierd, zo onder andere bij de muziekmaatschappij. Cyriel was trouwens zelf 25 jaar lang spelend lid en was hij ook "groskes-drager". Cyriel en Joske zijn, op vier maand na, steeds in hun café gebleven. In 1964 immers werd de café onteigend voor een baan die er moest komen. Zij hebben dan hun intrek genomen in café "De Toekomst", aan de Dorpstraat, die toen toevallig leeg stond. Maar een goeie 4 maand later konden ze reeds terug naar hun "nieuwe" café "De Kapel".

Op 3 april 1982 namen Tilly Seghers en Jozef Kessels de Café over. Wegens gezondheidsredenen sloot café "De Kapel" in 1996.

Heropening op 3 april 1982.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2011 - 2018 meerdonkopzijneigen.be