Dorpsfiguren 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Albert Biddelo, Emiel Herremans, schaapherder.

Albert Biddelo 

Albert Biddelo had reeds sinds jaar en dag zijn hart verpand aan het toneel. Reeds in de jaren dertig was hij aktief in tal van toneelstukken, welke toen nog opgevoerd werden in de zaal in de Schoolstraat. Zo speelde hij o.a. de hoofdrol in het bekende 'Gebroeders De Grave'. Het spreekt voor zichzelf dat Albert mee aan de doopvont stond van de nieuwe toneelgroep 'Er kan nog eentje bij'. Albert was trouwens zelf regisseur tot in 1978.  We herinneren ons nog levendig zijn rol van Sinte Pieter in 'Paradijsvogels' en zijn meesterlijke vertolking van Sus in 'Pastoor Munte'. 

Albert werd geboren te Meerdonk op 10 januari 1916, en overleed te Brugge op 23 mei 1985.

 

Toneelgroep "er kan nog eentje bij" in 1979 met "dokter op de dakgoot". Met van links naar rechts zittend: Paul Vereecken, Berlinda Smet, Andrea Apers en Freddy Smet. Staand: Kamiel Schroeyers, Lydie Van Remoortere, Ivo Onghena, Rita Apers, Albert Biddelo, Gustaaf Vereecken en Ernest Smet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emiel Hermans, beter bekend als "Miel den herder", begon op 15-jarige leeftijd schapen te hoeden. Hij werd geboren op 25 november 1910 te Verrebroek. Hij heeft tot 1970 met zijn schaapjes de Meerdonkse polders en dijken doorkruist.

God geeft de natuur vrij aan de mensen. Emiel stond er middenin, een leven lang, bewust en vaardig. Schapen drijven door de schorren, langs dijken, langs de wegen. Mensen ontmoeten onderweg. Woorden horen en spreken. Leven in alle tijden en seizoenen. De seizoenen van zijn leven waren niet altijd zorgeloze tijden. Zijn vrouw vond vroeg de dood. Zij werd geborgen in de aarde en het hart.

Zoon André ging veel te vroeg, nog maar op de drempel van het leven.

Ouderdom en ziekte werden zorgen. Hij had mensen die de zijnen werden, huiselijk. Daarna werd het verblijf in het rusthuis, hoe kort ook, de laatste plaats om te rusten en te leven. Hij was er graag en vond er wekelijks in de eucharistieviering zijn Heer en God...De overledene was een gelovig man.

Moed en wijsheid sierden hem tussen de mensen Zijn hoge ouderdom, bijna 91, eindigde menselijk in dood. De goede herder moge hem leiden en bewaren.

Emiel stierf in het rusthuis H. Familie te Kieldrecht op 12 november 2001.

 

Zijn leven kende grijze dagen

en soms wat zon als 't laatste seizoen,

dat zijn vermoeide ogen zagen.

Maar lief en leed heeft hij gedragen

met moed lijk christen mensen doen.

                                          Leo Vercruyssen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schaapherder op de Meerdonkse dijken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2011 - 2018 meerdonkopzijneigen.be