Het gebeurde 1900 - 1910

Het gebeurde... 1900 - 1910
J.L. Bogaert Pastoor van 1881 - 1907
A. De Latte Pastoor van 1907 - 1919
Oktaaf Van Waeyenberghe Onderpastoor van 1897 - 1919
Leo Ferdinand Boots Burgemeester van 1885 - 1920
Richard Van Duyse Gemeentesecretaris van 1878 - 1924
1907 Aanleg nieuw kerkhof op 'den dijk'.
1900 - 1912 Voorzitter Hospice: Petrus Dhondt