Het gebeurde 1941 - 1950

Het gebeurde in... 1941 -1950
Aimé Van Haute Pastoor van 1930 - 1947
Maurice De Wulf Pastoor van 1947 - 1954
Honoré Standaert Onderpastoor van 1939 - 1948
Achiel Smekens Onderpastoor van 1948 - 1956
Alois Pauwels Burgemeester van 1921 - 1941 en 1944 - 1946
Jules 't Jampens Burgemeester van 1941 - 1944 en 1947 - 1952
Gaston Van Duyse Gemeentesecretaris van 1924 - 1944
Marcel Roete d.d. Gemeentesecretaris van 1944 - 1948
Roger Van Kerckvoorde d.d. Gemeentesecretaris van 1948 - 1950
16 november 1943 De grote klok wordt weggenomen door de Duitsers
4 januari 1945 V1 gevallen niet ver van de kerk. Schade: 33.555fr.
25 september 1945 Plechtige lijkdienst voor de 3 slachtoffers gesneuveld aan 'De Groene Dijk'.
29 november 1945 Overlijden van dorpsdichter Alfons Verelst.
20 augustus 1946 Overlijden van burgemeester Alois Pauwels.