Het gebeurde 1951 - 1960

Het gebeurde in... 1951 - 1960
Maurice De Wulf Pastoor van 1947 - 1954
Jozef Janssens Pastoor van 1954 - 1963
Achiel Smekens Onderpastoor van 1948 - 1956
Maurits Van Vossole Onderpastoor van 1956 - 1960
Armand Steur Gemeentesecretaris van 1950 - 1976
20 mei 1951 Plechtige eremis van E.H. Gustaaf Pierssens.
31 augustus 1952 Overlijden van burgemeester Jules 't Jampens.
1951 - 1959 Voorzitter Hospice: Rudolf De Stobbeleere
1959 - 1965 Voorzitter Hospice: Désiré: Meersman
27 mei 1951 Wijding nieuw kapelleken in de Herenstraat.
24 januari tot 2 februari 1954 Missie door Eerwaarde paters Brat en 't Kindt.
20 maart 1954 Schielijk overlijden van pastoor De Wulf.
26 augustus 1959 Overlijden van Emiel Van Hoylandt.