Het gebeurde 1961 - 1970

Het gebeurde in... 1961 - 1970
Jozef Janssens Pastoor van 1954 - 1963
René Van Laere Pastoor van 1963 - 1972
Albert Van Londersele Onderpastoor van 1960 - 1966
Jozef Van de Berghe Onderpastoor van 1966 1972
René Smet Burgemeester van 1959 - 1965
Jozef Vonck Burgemeester van 1965 - 1976
Armand Stuer Gemeentesecretaris van 1950 - 1976
1961 Stichtingsvergadering van Sint Corneliuskring.
1962 De zondagsschool word afgebroken.
1962 Grond wordt aangekocht voor de bouw van een parochiezaal.
1962 De eerste Vlaamse kermis ten voordele van de parochiezaal vindt plaats.
1963 Er werden 2 reuzen gedoopt tijdens de jaarlijkse 'Janusfeesten'.
1965 - 1977 Voorzitter Hospice: Omer De Smedt
9 mei 1965 De parochiezaal wordt ingehuldigd.
November 1965 De laatste missie vindt plaats in Meerdonk.
18 januari 1966 Overlijden van Meerdonkenaar en priester Jozef Bral.