Kerkelijk leven 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapellen, kerkpensioen 'Peer De Smee', suisse Jozef Burm, onder-pastoor Jozef Van den Berghe. 

De kapel "Maria, troosteres der bedrukten". Kapellen vond je destijds vrijwel in elke gemeente. De gegoeden richtten vaak kapellen op ter ere van een heilige. Afhankelijk van de schen-ker kon je ze overal aantreffen. Zelfs gewoon midden in de polder. Door de opgang van de industrie en de groei naar moderne tijden moesten ze vaak plaats ruimen voor bv. brede banen. Vaak verdwenen ze uit het dorpszicht, soms werden ze herbouwd of vervangen door een nieuwe. Dit gebeurde ook met deze kapel in 1964. 

De kapel van "Sint-Cornelius" op de hoek van Meerdonkdorp en de Schoolstraat werd in 1897 gebouwd. In 1997 zorgde het gemeentebestuur, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag, voor een grondige opknapbeurt. Op 5 juli van dat jaar had er een dank mis plaats aan de kapel. Foto boven uit 1950.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peer gaat na 80 jaar in dienst van de kerk "met pensioen". Foto: afscheidsfeest met de kerkraad. Van links naar rechts: Albert Van Lombergen, Désiré Freyzer, Petrus Van Lombergen (Peer De Smee), Leo Vercruyssen, René Smet, Gerard Smet, Albert Picavet en Gabriel Bral.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jozef Burm, Suisse Sint-Corneliusparochie.

 

Op 27 november 1927 werd Jozef (Jef) Burm geboren te Meerdonk. De mensen van het kleine polderdorp zullen hem altijd blijven herinneren als de Suisse van de Sint-Corneliuskerk. Meer dan 40 jaar lang was zijn taak in de zondagvieringen het handhaven van de orde.

Jozef, een geboren en getogen Meerdonkenaar, woonde aan de Zandloper samen met zijn echtgenote Anna die in 1983 plots overleed. Hun gezin telde 7 kinderen, 1 jongen en 6 meisjes. Heel het gezin was vroeger betrokken bij het parochiaal gebeuren. De kerk was een geliefde plaats voor Jozef, een stuk van zijn leven bijna. Hij heeft er veel uren doorgebracht en jarenlang deed hij samen met het ganse gezin de grote schoonmaak van het kerkgebouw.

Als kerkbaljuw volgde hij Victor Ivens op. Een kerkbaljuw of suisse is een beambte die de orde bewaart in de kerk, met een uniform, steek, staf en bandelier. En dit is het beeld dat de Meerdonkenaren altijd van hem zullen blijven herinneren. Op de bandelier rond zijn mantel stonden de woorden "orde" en "eerbied". Jozef heeft deze taak ruim 40 jaar lang trouw vervuld en werd daarom ook gehuldigd in juni 2005. Maar in de kerk had Jozef ook andere taken: de tapijten uitrollen en weer opruimen, misdienaar bij huwelijken en uitvaarten, de adventskrans ophangen. Met de pastoors Vercruyssen en E.H. Van Overloop heeft hij vele uren graag doorgebracht om de kerk wat op te fleuren.

Maar daarnaast was Jozef Burm een gewaardeerd bestuurslid van Ziekenzorg en lid van Okra. Voor zijn pensionering was hij actief als medewerker van de Janusfeesten, verantwoordelijke voor de drumband van de fanfare en penningmeester van het ACV en verschillende andere verenigingen en instellingen konden op hem rekenen. Na zijn pensione-ring ging zijn liefde uit naar de school waar hij allerlei klusjes opknapte en hij het onderhoud van de speeltuigen en tuin voor zijn rekening nam. Hiervoor kreeg hij heel wat waardering van directie, leerlingen en kinde-ren die "pépé Jef" zullen missen. Op 22 april 2007 overleed hij te Meerdonk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Van den Berghe, onderpastoor van Meerdonk van 1966-1972.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------