Omer Gielliet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omer Gielliet

Toen Leo Vercruyssen nog medepastoor van Kemzeke was, leerde hij in Breskens Pastoor Omer Gielliet kennen, een speciaal mens, authentiek, eerlijk, rechtgeaard en vermaard beeldhouwer. Deze kennismaking groeide uit tot een vriendschap waaruit Meerdonk heel wat profijt gehaald heeft. Er waren de "verbroederingsdagen" waarbij ofwel Meerdonk naar Breskens trok, ofwel Breskens naar Meerdonk kwam op tegenbezoek.

Omer Gielliet zijn vader was van Koewacht. Een Vlaming dus. Hij was een natuurtalent. Zijn uitdrukkingsmiddel was hout en liefst door de natuur geschapen vorm. Maar door de kunstenaar bezield met de warmte van zijn groot mensenhart en zijn priesterlijk geloof. Zijn beelden zijn een boodschap. Eenvoudig, volks, diep. Meerdonk mag Omer Gielliet blijvend dankbaar zijn.

In 1976 werd een hele vracht van tronken uit de Konijnenpijpen naar Breskens gevoerd, maar enkele exemplaren bleven hier, wachtend tot ze tot nieuw leven zouden gewekt worden. En Omer Gielliet kwam ze dat leven inblazen: één tronk werd een reuzengrote meeuw en een andere werd een prachtige Lieve Vrouwe van de Polder.

Op zondag 19 juni in de namiddag werden beide beelden feestelijk ingewijd. De kunstenaar was zelf aanwezig met zijn jongerenkoor uit Breskens. De Meerdonkse fanfare, de ruiters-en ponyclub Saeftinge, de vendelgroep Drieske Nijpers, het zangkoor en de Kwelende Vogeltjes, de jeugdgroepen en verenigingen en heel veel mensen van Meerdonk en elders woonden de inwijding bij. Na de inwijding werd de "Lieve Vrouwe van de Polder" in stoet naar de Lange Nieuwstraat gevoerd waar ze bij het kruispunt van de Beekstraat en de wegel van de Molenhoek haar plaats kreeg. Helaas zijn beide beelden, door het slechte onderhoud, reeds lang verdwenen. In 1989 werd de meeuw weggenomen en in 1998 de "Lieve Vrouwe van de Polder".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve Vrouwe van de polder.

Het beeldhouwwerk "de binnenkant der dingen" was een geschenk aan het dorp bij het feest van "Meerdonk 300 jaar" in 1978. Het is een uitgeholde driehonderd jarige witte canadaboom. In de binnen-zijde staan de dingen van het leven die moeten blijven: familiebanden, eerbied voor natuur en geloof. Weergegeven door moeder aarde, een kind, een nestje vogels en de bloemen. Met boven dat alles de vogel van de geest. De buitenkant van het beeld schetst op een zeer volkse manier de geschiedenis van het polderdorp Meerdonk: vissers, turfstekers, herders en boeren. Kinderen die spelen, de huiselijke tafe-relen en ook de droeve dingen als de dood. Bovenaan de dreigende runen-tekens van atoom-centrale en moderne

industrie. In het midden de titel van het boek "Sekere Partije Hoogh Landt Meerdonck genaemt" met de figuren van Tijl en Nele, het Vlaamse volk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 13 mei 1990 werd het nieuwe beeld van Omer Gielliet "Het levensteken" ingehuldigd. Met op de achtergrond het groen van de wilde kastanjelaar staat breed en hoog het nieuwe beeld. De bezetenheid die Omer Gielliet besteedt aan de zorg voor het milieu, straalt ook uit dit beeld: moeder aarde die een drenkeling redt vult de voorkant, terwijl aan de achter-kant de Jezusfiguur naar lucht hapt boven de fabrieks-rook en boven de mensheid, die een masker opzet. Helemaal onder-aan prijkt de Davidsster als symbool van de harmonie tussen aarde en geest.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------